De christenen en hun diepe keel

DeepthroatOp het moment dat bekend werd dat de publieke omroep op 23 februari a.s. de porno-klassieker Deep Throat gaat uitzenden, kon je het commentaaral verwachten. Onmiddellijk schoten de christelijke partijen in hunrituele stuip. Vice-premier Rouvoet van de Christenunie deed een‘moreel appèl op de maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van depublieke omroep om de uitzending tegen te houden. Bas van der Vlies(SGP) riep minister Plasterk op om de omroepen ‘om te praten’. ArieSlob (CU) vindt Deep Throat‘een historisch symbool van seksuele uitbuiting en pervers winstbejag.’Hoewel porno destijds werd gepresenteerd als bevrijdend, heeft hetgenre volgens Slob alleen maar gezorgd voor meer onderwerping.

Wat wordt er nu precies getoond, die bewuste avond? De VPRO zalsamen met BNN naast de pornofilm zelf zowel de kritische documentaire Inside Deep Throat (over de film Deep Throat als cultureel fenomeen, met al zijn voors en tegens) uitzenden, als een speciale uitzending van Spuiten en Slikkenover porno. In beide begeleidende uitzendingen zullen allerlei aspectenvan pornografie en specifiek deze pornofilm ongetwijfeld aan bod komen,ook de onderdrukking waar Slob naar verwijst. Dus de uitzending is indat opzicht informatief en stimuleert maatschappelijke discussie overhet onderwerp. Die discussie is naar mijn mening juist heel belangrijken zeker een taak van de publieke omroep. Wat interessanter is in dezeis vooral de wijze waarop de christelijke kritiek op seculiere wijzewordt geuit.

Natuurlijk weten we allemaal dat christenen sinds kerkvaderAugustinus ingepeperd hebben gekregen dat seks op zich vies en slechtis, dat je het alleen maar in de context van het huwelijk magpraktiseren en dan nog het liefst gericht op de voortplanting. Zekerhet uitbeelden van bloot en erotische handelingen zijn dan al verkeerd,omdat deze beelden ‘zondige’ verlangens in mensen zou opwekken. Dathoor je echter niet terug in de kritiek die zij uiten. SGP-voorman Bas van der Vliesheeft het erover dat de film in andere landen verboden is omdat dehoofdrolspeelster Linda Lovelace tot ‘acteren’ gedwongen was. Datzelfdefeit noemt Arie Sloben hij voegt er nog een andere kritiek aan toe: ‘Porno werd destijdsgepresenteerd als seksuele bevrijding, maar het bracht een nieuweonderwerping waarvan talloos veel vrouwen en mannen het slachtofferzijn geworden.’ Alsof het hen gaat om de uitbuiting van actrices (enacteurs?) door de porno-industrie. Een partij als de SGP die vrouwenpolitiek monddood wil maken, evenals de Christenunie die vrouwen wel inde politiek ziet, maar de man het ‘hoofd’ van het gezin laat blijven, hebben als het over seks gaat paradoxalerwijze ineens de mond vol over uitbuiting van vrouwen.

Want wat voor programma’s zien we wel bij de publieke omroep? Watopvalt aan onze publieke omroep als je die vergelijkt met bijvoorbeeldde BBC dan is het wel de overmaat aan religieus geïnspireerdeprogramma’s op televisie en radio. Kruispunt (RKK), Schepper & Co(NCRV), Soeterbeeck (RKK), Het Elfde Uur (EO) zijn momenteel optelevisie te zien en hebben allemaal een meer of minder religieuzethematiek en dan heb ik het nog niet eens gehad over alle kleinesplinteromroepjes die op basis van artikel 39f van de Mediawet hunreligieuze propaganda via de publieke omroep mogen uitzenden. Staat hetaantal religieuze omroepen: KRO, NCRV, EO, RKK, IKON, NIO, NMO, OHM,BOS, ZvK überhaupt wel in relatie tot de vraag naar dit soortprogramma’s? En is het de taak van een door de overheid gefinancierdeomroep om zo ontzettend veel religie uit te zenden? Afgaand op deproducties van de omroepen zou je bijna gaan denken dat het ‘normaal’is om gelovig te zijn, een idee waar ik als atheïst ernstig tegenprotesteer. Het is mijns inziens net zo normaal om te geloven in eenGod in de hemel als dat Linda Lovelace een clitoris in haar keel heeft.De christelijke partijen doen er alles voor om dat omroepbestel metzijn buitenproportionele nadruk op religie in die vorm te behouden. Omin de terminologie te blijven: wij atheïsten moeten dat allemaal maarslikken. Maar zodra het om seksualiteit gaat breekt de pleuris uit enzoeken de christenen met zalvende woorden naar elk excuus om degewraakte beelden van de buis te krijgen.

Toch hoort erotiek juist wél op de buis bij de publieke omroep. Deep throatis een klassieker en moet als fenomeen zeker getoond worden, voorzienvan een kritisch commentaar. Maar het zou prachtig zijn als VPRO en BNNeens met wat meer smaakvolle erotiek zouden komen. Niet alleenomstreden pornofilms waar mensen tegen hun wil aan hebben meegewerkt,maar ook eerlijke producties waar actrices en acteurs gewoon met vrijewil aan hebben meegedaan. En dan liefst smaakvolle erotiek, alstegengewicht tegen de vrouwonvriendelijke goedkope rotzooi waar we opde commerciële zenders mee worden doodgegooid. Want het is juistbelangrijk om naast het eenvormige platte porno-aanbod metalternatieven te komen. Gezien het feit dat de markt weinig aanstaltendie kant op maakt zou juist de publieke omroep met dit soort productiesmoeten durven komen. Zouden omroepen als VPRO en BNN daarmee niet eensmooi hun vrijzinnige karakter kunnen tonen? Ben benieuwd hoe dan dekritiek van de christelijke partijen gaat luiden, als ze zich nergensmeer achter kunnen verschuilen dan achter hun eigen reactionaireovertuigingen.

Een gedachte over “De christenen en hun diepe keel

 1. “Vanaf september 2005 is voor de religieuze omroepen een ‘vaste voet’ van 25 procent van de totale zendtijd voor geestelijke stromingen beschikbaar. De andere 75 procent wordt verdeeld op basis van de grootte van de desbetreffende stroming in Nederland.”

  CBS:_ Zo’n 60% van NL is kerkelijk gezindt, 20% van NL gaat ook daadwerkelijk naar de kerkdienst.

  Zendtijdverdeling:
  Vaste voet 25% + 60% van 75% = 70%

  http://www.radiofreak.nl/nieuws.php?id=2265

  CBS Kerkelijke gezindte en kerkbezoek t/m 2004
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37944&D1=a&STB=G1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s