Paddo’s en betutteling

Hallucinerende paddestoelen worden sinds de jaren Paddo’s’90in Nederland openlijk via smartshops verkocht. In al die tijd hebben zeweinig slachtoffers gemaakt aangezien iedereen weet dat eenpaddestoelentrip best heftig kan zijn en je je daar goed op moetvoorbereiden. Niet combineren met andere drugs, zeker niet met alcohol.Rustige omgeving. Dat alles wordt door de meeste goede smartshopsomstandig medegedeeld. En de Nederlanders hebben zich daar altijd aangehouden. Tot er recentelijk veel ophef over die paddestoelen ontstonden de conservatieve betuttelaars zich weer eens ‘zorgen’ zijn gaanmaken.More...

Het is heel opvallend hoe dat gaat. De Nazi-propaganda ministerGoebbels gaf ooit aan dat als je iets als waarheid wil inpeperen, jehet vooral vaak moet herhalen. Elk incident (meestal dramatischetaferelen met buitenlandse toeristen) wordt voortdurend opnieuw genoemdzodat het lijkt alsof we in een neerwaartse spiraal zijn beland. Hetbegon met de 17-jarige Franse toeriste die van het dak van Nemo sprong(kwam het door de paddo’s of was het meisje gewoon een depressievetiener? Tsja, als je een van haar ouders bent geef je natuurlijk graagde schuld aan de paddo’s). Toen die Fransman die een hond aan stukkensneed (bleek later niet om paddo’s te gaan: resultaat is echter wel dathet woord ‘paddo’s’ in de hoofden van de mensen blijft hangen). Derecente statistieken van oplopende paddo incidenten (met buitenlanders)in de hoofdstad. De VVD roept om een verbod (daar zijn het tenslotte‘liberalen’ voor). Minister Ab Klink onderzoekt het fenomeen.

Wonderlijk dat het met al die ‘incidenten’ altijd om buitenlandersgaat. Waarom komen Nederlanders niet in die problemen? Dat iseenvoudig. Omdat Nederlanders van de jongere generaties in hunpuberteit naast dat blowtje ook wel eens een paddestoel hebbengebruikt. Netjes volgens de voorschriften: want is best eng namelijk.Wij Nederlanders groeien er mee op. En geen Nederlander haalt het inzijn hoofd om na een avondje goed zuipen paddestoelen naar binnen tegaan werken. Een lijntje na het zuipen, ok. Een pilletje, mwa, waaromniet. Maar paddo’s? Om zoiets te bedenken moet je echt afkomstig zijnuit een of ander achterlijk land waar men nog steeds denkt via verbodenen politieoptreden mensen in een gewenste pasvorm te kunnen gieten.

Nu is het ook wel zo dat -vooral in Amsterdam- een aantal smartshopszich wel expliciet op die toeristen richten. Die ruiken het grote geld.Veel toeristen gaan naar Amsterdam om high te worden en naar de hoerente gaan. Nu, zij krijgen hun high. En dat soort snelle smartshopsverdienen er een lieve duit aan. Zoals zo vaak, leidt eenongecontroleerd kapitalisme tot een samenleving, waarbij de mensslechts als consument wordt gezien, een ‘ding’ waardoor je snel rijkkan worden. Regels moeten dan inderdaad van de overheid komen.Kapitalisme zonder regulering is ondenkbaar, wat alle vrijemarktliberalen ook beweren.

Maar alsjeblieft geen verboden! Los van het feit dat een verbod nietwerkt (kijk naar de VS bijvoorbeeld) zou de overheid ook geen oordeelmogen uitspreken over het gebruik van paddo’s. Hallucinerende middelenkunnen mensen wel degelijk helpen de wereld en hun persoonlijke levenop een andere manier te gaan zien. Mits verstandig gebruikt, zijntripmiddelen voor velen een manier om zich te bezinnen over het leven.Enkel en alleen de nadruk leggen op de risico’s is dan ook eenzijdig.Stel je eens voor dat we alleen nog maar de negatieve effecten vanauto’s gingen benadrukken (vervuilend, potentieel moordwapen, labielemensen kunnen zichzelf en anderen ermee beschadigen, geluidsoverlast,stankoverlast enz.) en niet de positieve (het brengt je snel van a naarb, niet afhankelijk van openbaar vervoer, handig voor boodschappenenz). Zouden we dan ook auto’s niet moeten gaan verbieden? De meestemensen zullen het met me eens zijn dat dat een belachelijk plan is. Welis het belangrijk, dat iedereen een rijbewijs heeft voordat hij of zijplaatsneemt achter het stuur.

Vandaar ook dat ik goed kan leven met de plannen van burgemeesterCohen in Amsterdam. De idee om het gebruik van paddo’s aan eenvergunning te onderwerpen en een driedagentermijn af te spreken zodatmensen zich kunnen bezinnen over het gebruik van de drugs remt het alte spontane en ondoordachte gebruik, zoals het kopen van paddo’stijdens een alcoholroes. Ik vermoed dat de plannen tot gevolg zullenhebben dat het aantal incidenten met (buitenlanders en) paddo’s forszal dalen terwijl de serieuze gebruikers de vrijheid houden om de doorhen gekozen middelen te nemen. Het remt ook het al te gemakkelijkevermarkten van paddo’s aan toeristen door snelle profiteurs. Natuurlijkzal er altijd een zwarte markt blijven bestaan waar je wel snel aan dedrugs kan komen. Maar goed, als je dan toch moeilijk moet gaan doen viahet illegale circuit, waarom dan in vredesnaam paddo’s kopen met je bezopen hoofd?

Een gedachte over “Paddo’s en betutteling

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s